דף הבית » יועצים לעת זקנה – חוק דיור מוגן החדש

יועצים לעת זקנה – חוק דיור מוגן החדש

יועצים לעת זקנה - חוק דיור מוגן החדשחוק דיור מוגן החדשבמהלך השנים האחרונות, התרחבה ביתר שאת התגברותם של מסגרות דיור מוגן עצמאיות במטרה לתת שירותי דיור ותמיכה לאוכלוסייה מבוגרת ומזדקנת. אנשים רבים נוטים כיום להעביר את שנותיהם המבוגרות תחת דיור מוגן אשר מסייע להם ודואג למחסורם, יחד עם נתינת מרחב עצמאי לניהול חייהם תוך תמיכה מקפת. 

בד בבד עם התרחבותה של תופעה זו, לא נוצרה במקביל אליה הסדרים חקיקתיים שיאפשרו התנהלות ראויה של בעלי הדיור המוגן כלפי לקוחותיהם המבוגרים. כך למעשה אנו שומעים חדשות לבקרים על מקרים של ניצול לרעה של מצבם החלש ממילא של הלקוחות, הבאים לידי ביטוי באי עמידה בהבטחות שונות וליקויים בתחום הניהול הכספי.  במקרים רבים כספי פיקדונות הדיירים לא הובטחו בפני מצבים שונים העלולים להתרחש לבתי הדיור המוגן כמו מצבים של פשיטת רגל, חוסר יכולת החזר הפיקדון, ואף חוסר רצון לשלם בחזרה את הפיקדון. לתוך מצב סבוך זה חוק הדיור המוגן נכנס בכדי ליצור סדר באיזון חקיקתי שיבטיח את זכויות הדיירים ואת כספם בפיקדונות.

חוק הדיור המוגן (הבטחת כספי פיקדון) 2012 – מטרת החוק:

למעשה, חוק הדיור המוגן יוצר הסדר חוקי חדש, המלווה בהנחיות שונות כלפי בעלי הדיור המוגן, וכל זאת במטרה לשמור על כספם וזכויותיהם הבסיסיות של הדיירים המבוגרים. ברוב המכריע של המקרים, כספי הפיקדון משמשים כסכום המשמעותי והחשוב ביותר עבור אותה אוכלוסייה, אשר במקרה בו היא רוצה לקנות דירה אחרת ולצאת מן הדיור המוגן – קבלת כספי הפיקדון במלואם ובמהירות הינה עניין קריטי של ממש. החוק בא להבטיח את כספי הפיקדונות מפני סיטואציות ואירועים שונים ובכך למנוע ניצול לרעה של האוכלוסייה. כמו כן יש לאפשר ניהול כספי תקין ככל האפשר בשונה מן המצב הקיים שבו הפיקדון לווה בשחיקה שנתית ניכרת, כך שבעת הוצאתו התברר כי סכום הפיקדון ירד משמעותית עקב ניהול כספי לקוי.

הנחיות אופרטיביות לבעלי הדיור המוגן

בכדי להגשים מטרות אלו, החוק מונה רשימה ארוכה של הנחיות להתנהלות כלכלית בכספי הפיקדון, וכן בדרך ההתנהלות של בעלי הדיור המוגן במהלך המשא ומתן עם הדיירים ובני משפחותיהם. נמנה את החידושים המרכזיים שבאים לידי ביטוי בהנחיות הבאות:

 • מפעיל הדיור המוגן חייב לפעול באחת מן הדרכים הבאות לשם קבלת כספי הפיקדון כנתינת ערבות בנקאית, שיעבוד הדירה, העברת בעלות לדייר או רישום הערת אזהרה עבורו, ביטוח בפוליסה או שיעבוד תקבולים עתידיים.
 • כמו כן ממונה יהיה אחראי בכל הנוגע למתן רישיונות הפעלה למי שחפץ להיות מפעיל דיור מוגן, ויוכל אף לסרב לתת רישיונות או לתת רישיון מותנה.
 • בעל הרישיון יצטרך לעמוד בשורה ארוכה של תנאים ואמצעים שונים שעל הדיור המוגן להיות בכדי לקבל את הרישיון כמו תנאים פיסיים ובטיחותיים, הרכבת צוות מקצועי המורכב מרופאים, אחיות ועובדים סוציאליים.
 • במהלך המשא ומתן בעל רישיון ההפעלה ימסור לדייר המיועד שורה של מסמכים וגילוי נתונים המפרטים את הזכויות, התנאים ופירוט השטחים והשירותים.

ניתן לראות כי חוק הדיור המוגן מתמקד בעיקר בשמירת הזכויות הפיננסיות של הדיירים המיועדים, אך טומן בחובו הוראות רבות נוספות המבטיחות התנהלות תקינה של המפעיל כלפי הדיירים. מעבר לכך ישנם הוראות חוק ספציפיות נוספות כהלנת מטפל ביחידת הדיור למי שזקוק לעזרה סיעודית, הפעלת מחלקה סיעודית במבנה, והוראות פיקוח נוספות. לסיכום ניתן לראות כי חוק הדיור המוגן הינו חוק מודרני העונה על צורך חיוני ששרר עד לתקופת החוק – הגנה על זכויותיהם של הדיירים בדיור המוגן ועל כספי פיקדונם, יחד עם פיקוח הדוק ומתן הוראות למפעילים השונים בשוק משגשג זה.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-9033590

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר