דף הבית » קבלת קוד גריאטרי לאשפוז סיעודי

קבלת קוד גריאטרי לאשפוז סיעודי

קבלת קוד גריאטרי לאשפוז סיעודיזה לא סוד שקשישים רבים נאלצים, בערוב ימיהם, לעבור לאחד ממוסדות האשפוז הסיעודי הממוקמים בכל רחבי הארץ. כמעט באותה מידה, ברור כי בדרך כלל המדובר הוא בהוצאות כספיות שאינן מבוטלות כלל. על רקע זה, מעניק משרד הבריאות סיוע כספי לקשישים רבים בכל הנוגע לפתרונות דיור סיעודי, כאשר גובה הסיוע מוגדר באמצעות "הקוד הגריאטרי".

חשוב לציין כי במדינת ישראל האשפוז הסיעודי אינו נכלל תחת סל הבריאות. קוד גריאטרי, אם כן, מגדיר את התנאים להשתתפות המדינה במימון מוסד סיעודי עבור הקשישים, כמו גם את גובה הסיוע. אבל ממה הוא מושפע?

הגורמים הקובעים את הקוד הגריאטרי

בעיקרו של דבר, הקוד הגריאטרי נקבע על פי יכולותיו הכלכליות של הקשיש או משפחתו, כמו גם על בסיס המקום הפנוי במוסדות הרלוונטיים. ראשית, כדי לזכות בכלל לסיוע מהמדינה, על הקשיש להיות מוגדר כחולה סיעודי, או כתשוש נפש – כלומר, אדם הזקוק לסיוע שוטף בביצוע הפעולות היומיומיות שלו, כמו גם אדם הסובל מתסמינים מנטאליים וקוגניטיביים המקשים על התמצאותו.

כמובן שעל מנת שקשישים אכן יוגדרו ככאלה נדרשת חווה דעת רפואית מוסמכת. כמו כן, על הקשיש למלא שאלון המתייחס ליכולות התפקוד שלו ולבריאותו, דו"ח סוציאלי מטעמו של עובד סוציאלי וכן שלל מסמכים כלכליים, דוגמת אישור על גובה ההכנסות וההוצאות בשלושת החודשים שקדמו לבקשה. כמו כן, מחייב שכל המסמכים יישאו את חתימתו של עורך דין מוסמך.

גורם נוסף המשפיע על הזכאות לקוד, כפי שכבר הזכרנו, הוא המקום הפנוי במוסדות השונים. נדרש שמקום זה יהיה אחד מהמוסדות הפועלים באישור מלא של משרד הבריאות. חוסר מקום ייאלץ את הקשיש להמתין עד שיתפנה עבורו מקום במוסד האמור. בנקודה הזו יש לציין כי לא כל מוסד סיעודי אכן מאפשר קבלת קשישים עם "'קוד"- תחת רשימה זו נמצאים, אגב, מרבית מוסדות האשפוז היקרים יותר.

גובה סכום הסיוע

כל הגורמים שהוזכרו מעלה ישפיעו לא רק על שאלת הזכאות של הקשיש, כי אם גם על גובהה. טווח הסיוע של המדינה רחב בכל קנה מידה, ונע מכמה מאות שקלים בחודש ועד למימון מלא של כל תקופת אשפוזו של הקשיש. כאשר המימון אינו מלא, נדרשת, מטבע הדברים, השתתפות של הקשיש או משפחתו. על מנת להבטיח זאת, ראשי משרד הבריאות להחליט על חילוט חלק מרכושו של הקשיש.

כל אחד מהמקרים נשקל על ידי וועדה מיוחדת מטעמו של משרד הבריאות. על סמך מספר הפניות לסיוע, כמו גם התקציב אשר מקדישה ממשלת ישראל לנושא במועד נתון, יוחלט על הענקת הסיוע, אם בכלל, בכל אחד מהמקרים. בשנים האחרונות, הרי שהתקציב לכך עומד על כמיליארד שקלים, המספיקים לקצת יותר מעשרת אלפים "קודים".

הגשת בקשה לקבל הקוד

על מנת לזכות בסיוע, נדרש הקשיש (או מי מטעמו) לבצע מספר דברים- וזאת בנוסף לטפסים ולחוות הדעת הרפואית אשר הזכרנו קודם לכן. עליו לצרף אליהם צילום של תעודת הזהות, אישורי קצבאות מטעם הביטוח הלאומי וכן מסמכים המפרטים את הקצבאות להם זכאי הקשיש מהביטוח הלאומי, הצהרות הון מפורטות של הקשיש ומכתבי שחרור מבית החולים (במידה והקשיש היה מאושפז בשנה האחרונה).

כמו כן, נדרש הקשיש לשלם מראש עבור שני החודשים הראשונים בתקופת האשפוז. את כל אלה יש להעביר אל לשכת הבריאות באופן אישי, באמצעות דואר או בפקס. חשוב להדגיש שהטפסים הרלוונטיים נמצאים כולם באתר משרד הבריאות. לאחר מספר שבועות או חודשים, בהתאם לביקוש, הרי שיתקבלו התשובות שיגדירו, במידה רבה, את איכות החיים של הקשיש בשנים הבאות.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-9033590

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר